Leder-retreat, 9-16 September 18

(This retreat will only be held in Norwegian).

Velkommen til høstens Leder-Retreaten med Toyni Fürstenau Johansen fra Bedriftskraft AS.

Denne uken legger vi fokus ligger på ressursene dine!
Hva er de, og hvordan kan du enda bedre benytte deg av dem?

Vi vil åpne opp slik at du i enda større grad kan lede ut fra disse. Ta ut mer av ditt potensial som leder og dermed lede “folkene” dine på en enda mer inspirerende og formålstjenlig måte.

Vi jobber i gruppe og individuelt. Vi har fokus på bevisstgjørende veiledning. I tillegg benytter vi oss av pusten og pusteøvelser. Du vil lære ulike ”mindfulness” teknikker. VI har også fokus på kroppen og enkle fysiske øvelser for å få dette til.

Du trenger ikke å ha noen forkunskaper for å delta – derimot trenger du åvære nyskjerrig på å finne ut mer av hvilke ressursene du har i deg.

Har du noe du står midt oppe i som du ønsker å finne en løsning på? Ta det med deg!

Samtidig åpner vi opp for å kjenne på en indre ro i vakre omgivelser som denne øya tilbyr. Vi vil også ha fokus på å nære oss selv, og fylle på med god energi – fra deg selv, fra fellesskapet, fra naturen og fra den nydelige kortreiste maten vi spiser.

It`s all about you…

Ukesprogram:

Søndag:

Ca 16.00 Ankomst Karpathos og Kathys Island

Innsjekking

Middag

Samling: Velkommen og introduksjon av uken

 

Mandag:

Kl.8.00 Frokost

Kl.9.30-11.30 Samling: Bevisstgjøring av

ressurser

Kl.12.00 Lunsj

Egen tid:

-Mulighet for å være med på Yoga

(medi Yoga)

-Mulighet å bestille massasje

-Sol, bad, tur osv

-Denne tiden vil også bli benyttet til individuelle

Coachinger.

Kl. 17.00-19.00 Samling: Enkle fysiske øvelser

med pust, energi, bevegelse og meditasjon for å

finne ressurser

Kl.19.30 Middag

 

Tirsdag:

Kl. 8.00 Frokost

Kl. 9.30-11.30 Samling: Bevisstgjøring av dine

ressurser som leder

Kl.12.00 Lunsj

Egen tid:

-Mulighet for å bestille massasje

-Sol, bad, tur osv

-Denne tiden vil også bli benyttet til individuelle

Coachinger.

Kl.17.00-19.00 Samling: Enkle fysiske øvelser

med pust, energi, bevegelse og meditasjon, for å

finne dine ressurser

Kl.19.30 Middag

 

Onsdag:

Kl.7.00 Frokost

Kl..8.00–9.30 Samling; Bevisstgjøring av

blokkeringer

Felles utflukt

Kl.17.00-19.00 Samling: Enkle fysiske øvelser

med pust, energi, bevegelse og

meditasjon for å finne dine blokkeringer

Kl.19.30 Middag

 

Torsdag:

Kl. 8.00 Frokost

Kl. 9.30-11.30 Samling: Hvordan bli mer av

den lederen du har ressurs til å være

Kl.12.00 Lunsj

Egen tid:

-Mulighet for å være med på Yoga

(medi Yoga)

-Mulighet for å bestille massasje

-Sol, bad, tur osv

-Denne tiden vil også bli benyttet til

individuelle Coachinger

Kl.17.00-19.00 Samling: Enkle fysiske

øvelser med pust, energi, bevegelse og

meditasjon for å utvide dine ressurser og

forløse blokkeringene

Kl.19.30 Middag

 

Fredag:

Kl. 7.00 Frokost

Kl. 8.00-9.30 Samling: Bli bevisst deg selv og

dine ressurser og potensial som leder

Felles utflukt

Kl.17.00-19.00 Samling: Enkle fysiske

øvelser med pust, energi, bevegelse og

meditasjon for å integrere ressursene og

potensialet i deg som leder

Kl.19.30 Middag

 

Lørdag:

Kl. 8.00 Frokost

Kl. 9.30-11.30 Samling: Konsekvensen av å

åpne opp til mer av dine ressurser

Lunsj

Egen tid:

-Mulighet for å bestille massasje

-Sol, bad, tur osv

-Denne tilden vil også bli benyttet

til individuelle Coachinger.

Kl.17.00-19.00 Samling: Binde sammen ”det

hele” og åpne opp for større oversikt og

klarhet i deg som leder

Kl.19.30 Middag

 

Søndag

Kl. 8.00 Frokost

Kl. 9.00-10.00 Samling: Oppsummering.

Kl.10.30 Avreise

For mer informasjon om uken, ta kontakt med oss: info@kathysislandretreat.com eller direkte med Toyni: Mobil: 915 85 061, Epost: toyni@bedriftskraft.no